Et-line Icons

Et-line Icons

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.
Icon Style #1
Icon Style #2
Icon Style #3
Icon Style #4
Icon Style #5
Icon Style #6
Icon Style #7
Icon Style #8
Icon Style #9
Icon Style #10
Icon Style #11
Icon Style #12
Icon Class
 icon-mobile icon-laptop icon-desktop icon-tablet icon-phone icon-document icon-documents icon-search icon-clipboard icon-newspaper icon-notebook icon-book-open icon-browser icon-calendar icon-presentation icon-picture icon-pictures icon-video icon-camera icon-printer icon-toolbox icon-briefcase icon-wallet icon-gift icon-bargraph icon-grid icon-expand icon-focus icon-edit icon-adjustments icon-ribbon icon-hourglass icon-lock icon-megaphone icon-shield icon-trophy icon-flag icon-map icon-puzzle icon-basket icon-envelope icon-streetsign icon-telescope icon-gears icon-key icon-paperclip icon-attachment icon-pricetags icon-lightbulb icon-layers icon-pencil icon-tools icon-tools-2 icon-scissors icon-paintbrush icon-magnifying-glass icon-circle-compass icon-linegraph icon-mic icon-strategy icon-beaker icon-caution icon-recycle icon-anchor icon-profile-male icon-profile-female icon-bike icon-wine icon-hotairballoon icon-globe icon-genius icon-map-pin icon-dial icon-chat icon-heart icon-cloud icon-upload icon-download icon-target icon-hazardous icon-piechart icon-speedometer icon-global icon-compass icon-lifesaver icon-clock icon-aperture icon-quote icon-scope icon-alarmclock icon-refresh icon-happy icon-sad icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-tumblr icon-linkedin icon-dribbble